Acerca de mí

Más acerca de mi
Nombre
Sara Forestb
Fecha de nacimiento
10/06/1989
Lugar

España
Lengua materna
Español

Libro de visitas 0

todavía no tiene ninguna entrada en el libro de visitas.


Firmar el libro de visitas

37 visitas desde el 6 de mayo del 2012.

Blog 1

Saraforestb

Enllaços recomanats:

Hostal en Barcelona Hostal Ramos

Xarxa social

Les xarxes socials són estructures socials compostes de grups de persones, les quals estan connectades per un o diversos tipus de … explicació no individualista al fet social, argumentant que els fenòmens socials sorgeixen quan els individus que interactuen constitueixen una realitat que ja no pot explicar en termes dels atributs dels actors individuals. Va fer distinció … la B només té una bona relació amb A, i tant A com B tenen una relació negativa amb C. En utilitzar el concepte de cicles balancejats i desbalanceados, pot predir l'evolució de l'evolució d'un graf de xarxa social.

Un estudi ha descobert … unanimitat entre els autors a l'hora de proposar una tipologia concreta. En alguns llocs s'aplica la mateixa tipologia que al seu dia es va utilitzar per als portals, dividir-los en horitzontals i verticals: Horitzontals: busquen proveir eines per a …Más mensajes de blog